Пътувания

“Пътуването те оставя безмълвен, а след това те превръща в разказвач.” – Ибн Батута